Hitta hit

Till Magasinet kommer man lämpligast med en 3 minuters vacker färjetur från Kyrkesund.
Färjan går utöver ordinarie tidtabell så länge krogen är öppen.

Telnr. färjan 0703- 19 23 62 eller www.vasttrafik.se

Magasinet, 471 90 Kyrkesund • 0304-66 40 20 • info@magasinetharon.com